FAQ


[section] [row style=”collapse”] [col span=”3″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ class=”custom-banner-font-size custom-accodian”]

FAQ

 
[gap height=”20px”] [ux_stack distribute=”between” align=”center” visibility=”hidden”] [button text=”ORDERING & DELIVERY” style=”link” class=”faq-button faq-button1 faq-button-active”] [button text=”SUSTAINABILITY” style=”link” class=”faq-button faq-button2″] [button text=”MY ACCOUNT” style=”link” class=”faq-button faq-button3″] [button text=”THE WATER” style=”link” class=”faq-button faq-button4″] [button text=”OTHER” style=”link” class=”faq-button faq-button5″] [/ux_stack] [gap height=”50px”] [accordion auto_open=”true” class=”text-align-left”] [accordion-item title=”Nước alkaline là gì? Nước alkaline có gì khác với nước tinh khiết?”] [/accordion-item] [accordion-item title=”Mùi vị của nước Ocany có khác so với các loại nước đóng chai khác không?”] [/accordion-item] [accordion-item title=”Độ pH trong nước Ocany là bao nhiêu và tại sao chúng tốt cho sức khỏe?”] [/accordion-item] [accordion-item title=”Nguồn nước của Ocany là ở đâu? Quy trình và công nghệ sản xuất như thế nào?”] [/accordion-item] [accordion-item title=”Trong nước Ocany có các khoáng chất và hàm lượng bao nhiêu?”] [/accordion-item] [accordion-item title=”Tôi có thể tìm mua nước Ocany ở đâu?”] [/accordion-item] [accordion-item title=”Ocany có giao hàng tận nơi không?”] [/accordion-item] [accordion-item title=”Ocany day là ngày nào và chương trình ưu đãi trong ngày hôm đó?”] [/accordion-item] [accordion-item title=”Tôi có thể xem các cập nhật về chương trình ưu đãi của Ocany ở đâu?”] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [/section]